Home

S.C. MONDO CONSULT S.R.L. în parteneriat cu ASOCIAȚIA PRO EUROCULT anunță demararea proiectului, „Meseria brațară de aur” care se desfașoară pe o perioada de 24 luni, începand cu luna octombrie 2020.

Obiectivul general al proiectului:
Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 182 de elevi si/sau ucenici din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, provenind din colegii/licee din județul și Municipiul Buzău, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultate așteptate:

 1. Creșterea cu 182 a participării elevilor din învațământul secundar și terțiar non-universitar (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5) la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 2. Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP=182 ;
  ( indicatorul de realizare 4S131)
 3. Persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant = 137 (4S120, indicator de rezultat)
 4. Persoane (elevi) care îsi găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant = 38 (4S121, indicator de rezultat)
 5. Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant = 19 elevi (4S122, indicator de rezultat)
  Valoarea totală a proiectului: 2.254.594,62 lei, din care cofinanțarea U.E.: 1.856.115,43 lei.
  Durata proiectului: 24 luni (17.10.2020-16.10.2022)